Çerez Politikası

Web sitesinde Çerez kullanımından kaçınma hakkı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Bilgilendirme

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Veri Sorumlusu ve Temsilci

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu linkindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yılanlı Ayazma Sokak No:12 Kat:2 34010 Davutpaşa/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla bentas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu